Doping

Dopingpolitik

 

Brug af et stof eller en metode, der er potientelt farlig for idrætsfolks helbred og/eller i stand til at fremme deres præstationer på uærlig vis.

 

Vision
Foreningens vision er gennem oplysning omkring forebyggelse helt at undgå tilfælde af doping.

 

Overordnet målsætning
Skive Atletik- og Motionsklub  vil arbejde for bevidstgøre trænere, ledere og idrætsudøvere om at anvendelseaf doping strider mod Skive Atletik- og Motionsklubs, sportens og den medicinske videnskabs etik.

 

Politik/princip
I Skive Atletik- og Motionsklub vil vi følge IOC og/eller medlemsorganisationers internationale eller nationale liste over forbudte stoffer. Ligeledes vil Skive Atletik- og Motionsklubvære opmærksom på øvrige lov-initiativer på området. I tilfælde af, at et klubmedlem overtræder dopingreglerne, vil dette blive mødt med eksklusion fra klubben i samme tidsrum som den straf, dopingnævnet tildeler den dopingdømte.

 

Strategi
Samarbejdet i kampen mod doping mellem sportsorganisationer og det offentlige skal styrkes i overensstemmelse med hver SAM-afdelings ansvar, men bestemtogså på et overordnet plan. Der skal tages initiativer inden for uddannelse, offentliggørelse af dokumentation inden for forskning samt på det sociale og sundhedsmæssige område med det formål at beskytte idrætsudøverne samt koordinere den lovgivning, der har forbindelse med doping.

 

Mål
Skive Atletik- og Motionsklub skal forblive dopingfrit.