SAM Indestævner

2020-21

I Skive AM har vi lavet en plan for de kommende indestævner i Spar Nord Arena.

 

På grund af Covid-19 situationen, har vi valgt at dele stævneprogrammet op over flere dage, så vi begrænser antallet af personer i Arenaen. Som det er nu må der max. være 50 personer ad gangen. Det betyder, at der skal ske en detailplanlægning, når tilmeldingerne er kommet, så vi hele tiden kan holde under det til enhver tid gældende tilladte.

 

Stævnerne vil blive afviklet under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens råd og adviseringer fra DIF/DAF. Vi forbeholder os ret til at ændre/aflyse for at kunne leve op til dette.

 

Følg med på hjemmesiden op til stævnet, hvor vi vil informere om den aktuelle situation. Her vil der også være deltagerlister og tidsskema.

 

Vi glæder os til at se jer i Skive og håber at vi sammen kan hjælpe hinanden med at få gennemført disse stævner til glæde for vore mange aktive som træner ihærdigt trods de svære betingelser under Covid-19.

 

Stævneudvalget i Skive AM, oktober 2020

 

Fælles stævneinformation:

 • Seneste tilmelding 8 dage før stævnet – vigtig i år pga COVID.
 • Alder: Fra 10 år
 • Startgebyr: medlemmer af DAF klub 75 kr. pr. øvelse (øvrige 110,00 kr)
 • Øvrige betaler kontant ved afhentning af startnummer.
 • Eftertilmelding ikke muligt pga COVID19 situationen.
 • Tidsskema udarbejdes ud fra antal tilmeldte og offentliggøres på hjemmesiden.
 • Cafeteriet forventes åbent under lørdagsstævnerne.
 • Hallen er opvarmet
 • Tilmelding til stævnerne skal ske klubvis på det specielle excel ark. (TILMELDINGSSKEMA).  
 • Arket sendes til: skiveam@godmail.dk

 

Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.30 

Øvelser: 4x200m, 3000m

 

Julestævne lørdag den 12. december 2020 kl. 10:30

Øvelser: 200m, 800m, 400m, længde, kugle

 

Torsdag den 17. december 2020 kl. 17.30 

Øvelser: 4x200m, 1500m

 

Torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.30 

Øvelser: 1500m

 

Lørdag den 16. januar 2021 kl. 10.30 

Øvelser (fra 10 år): 60m hæk, 60m, 400m, længde, stang, trespring

 

Torsdag den 28. januar 2021 kl. 17.30 

Øvelser: 4x200 m, 3000 m

 

Lørdag den 30. januar 2021 kl. 10.30

Øvelser: 60m, 200m, 800m, højde og kugle

2019-20

Planlagte indestævner i Spar Nord Arena for den kommende vinter.

DMU Inde 29. februar og 1. marts – separat invitation og separat hjemmeside.

Bemærk at tilmeldingerne skal ske klubvis og vha det specielle MARS TILMELDINGSSKEMA.

Fælles stævneinformation:

 • Seneste tilmelding 8 dage før stævnet
 • Startgebyr: medlemmer af DAF klub 65 kr. pr. øvelse (øvrige 100,00 kr)
 • Øvrige betaler kontant ved afhentning af startnummer
 • Eftertilmelding 2 x startgebyr under forudsætning af der er plads.
 • Tidsskema udarbejdes ud fra antal tilmeldte og offentliggøres på hjemmesiden.
 • Cafeteriet er åbent under stævnet.
 • Hallen er opvarmet
 • Tilmelding til stævnerne skal ske klubvis på det specielle excel-ark som kan indlæses i stævneprogrammet Mars (TILMELDINGSSKEMA).  
 • Arket sendes til skiveam@godmail.dk

 

Julestævne lørdag den 14. december 2019 kl 12:00

Øvelser:

10-13 år: 200m, 800m, længde, kugle

Fra 14 år: 200m, 400m, 800m, 3000 m, længde, kugle

 • Resultatliste fjernet på anmodning

 

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 12.00 

Øvelser (fra 12 år): 60m, 60m hæk, 400m, 1500m, længde, stang, kugle

 

  

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 12.00

Øvelser (fra 12 år): 60m, 200m, 800m, 3000m, 4 x 200m, højde og trespring

 

 

DMU Inde, lørdag den 29. februar og søndag den 1. marts 2020 

 • Separat invitation og separat hjemmeside

SENESTE NYT